ObjectLabs
     Enkelhet Lavrisiko Lavpris ved IT utvikling                               Hjem   IT-tjenester   IT-konsulenter   Erfaring   Kontakt

OpenSource og Linux Rimelig OpenSource programvare på Linux eller Windows

OpenSource programmer gir bedrifter kostnadsfri tilgang til avansert programvare for Window, Linux og andre operativsystemer. For eksempel er OpenOffice er brukbart, gratis alternativ til Microsofts Office produkter. Databaser som MySql, publiseringsløsninger for internett som WordPress, webutvklingsspråk som PHP, webservere som Apache, CRM systemer, regnskapssystemer, kryptering, rapportgeneratorer og de fleste andre behov dekkes. Mange av dagens OpenSource-løsninger kan måle seg med de beste løsningene fra kommersielle leverandører. Prinsippet med gratis åpen kildekode gjør at en bedrift enkelt kan tilpasse et system til sine spesielle behov. ObjectLabs tilbyr rådgivning om, bruk av, viderutvikling av, support på, og installasjon av applikasjoner basert på OpenSource-teknologi. Mer om OpenSource for Windows og gratisalternativet Linux.

OpenSource programvare De viktigste fordelene med OpenSource programvare

For mange innebærer det en rekke fordeler å benytte OpenSource løsninger:
 • Minimale eller ingen lisenskostnader for programvare av høy kvalitet både for Windows og Linux.
 • Utbredte OpenSource-applikasjoner har normalt få alvorlige feil, gir tilfredsstillende ytelse og har funksjonalitet som støtter utbredte behov.
 • Fri tilgang til kildekoden gir enkel tilspasning til spesielle behov og integrasjon med bedriftens eksisterende systemer.
 • Få problemer med unødvendig kompleksitet. Kommersiell programvare har ofte funksjonell overvekt som følge av ambisiøse markedsstrategier og økonomien i å stadig lansere nye versjoner.
 • Hjelp og støtte er ofte tilgjengelig fra applikasjonens utviklere eller avanserte brukere. Supportavtaler kan også kjøpes på samme betingelser som for kommersiell programvare. Prisene er normalt lavere pga. åpen konkurranse.
 • Mange OpenSource-løsninger brukes som referanseimplementasjoner og inkorporeres i kommersielle løsninger, jfr. Apache webserver som man gjenfinner i løsninger fra både IBM, Borland og Oracle.
 • Leverandøren utgjør ikke noen flaskehals ved eventuelle behov for feilrettelser.
 • Utvikling av egne datasystemer blir ofte vesentlig billigere ved å ta utgangspunkt i en OpenSource løsning og modifisere dette.

OpenSource OpenSource utfordringer hvor våre IT-konsulenter kan bistå

En bør være klar over følgende:
 • Uten oversikt over tilbudet kan det være vanskelig å orientere seg og velge riktig løsning. Ved valg av feil løsning kan Total Cost of Ownership (TCO) komme til å overstige besparelsene i lisenskostnader. God rådgivning er viktig i en tidlig fase av en bedrifts OpenSource satsing.
 • Det kan være vanskelig å identifisere en enkelt instans å forholde seg til. ObjectLabs tilbyr tilpasninger, videreutvikling og support.
 • Videreutviklede OpenSource løsninger skal i prinsippet tilbys som gratis OpenSource produkter til andre, inkludert bedriftens konkurrenter.
ObjectLabs a.s, Aschehougsvei 6, 0587 Oslo. Tlf 21 39 00 06. Mail: post@objectlabs.no