ObjectLabs
     Enkelhet Lavrisiko Lavpris ved IT utvikling                                 Hjem   IT-tjenester   IT-konsulenter   Erfaring   Kontakt

.NET konseptet Trygg utvikling av systemer med Microsofts .NET teknologi

Microsoft .NET er for mange med Windows PC et naturlig førstevalg ved utvikling av IT-systemer. Det meste man trenger er tilgjengelig fra en stor leverandør og det er enkel tilgang til kompetanse. Men man bør også ta med i vurderingene at mange .NET prosjekter havarerer. Tungt markedsført teknologi kan ha kort levetid før neste trend kjøres fram. Et annet problem er overambisiøse IT-arkitekter som ikke ser forskjell på avansert teknologi og unødvendig kompleksitet. Vi har overtatt og forenklet flere slike Microsoftbaserte systemer. Vår fokus er enkelhet, lavrisiko og lavpris. Du får rimeligere systemer raskere, systemene er enklere å vedlikeholde og de har lang levetid.

Windows applikasjoner IT-konsulenter til små weber eller store 3-lags applikasjoner

Med .NET brukt på riktig måte går det raskt å utvikle weber eller applikasjoner til bedrifter og offentlig virksomhet. ObjectLabs IT-konsulenter har også solid erfaring med utvikling av komplekse lagdelte .NET baserte Windowsapplikasjoner. Dette inkluderer bruk av ASP.NET, MVC, jQuery og Ajax til internett, SQL, LINQ og entity framework til databaser. Primært anbefaler vi objektorientert softwareutvikling med Visual C#.NET, samt Visual C++ og Visual Basic.NET.

.NET eller Java systemer Valget mellom .NET og Java til systemutvikling

Java og .NET har store likheter og er begge velegnet til de fleste oppgaver. Javas popularitet krevde at Microsoft kom med et enklere og mer helhetlig rammeverk for utviking av systemer mot databaser, internett og enkeltmaskiner. Med Visual C#.NET lagde Microsoft en relativt ryddig 2. generasjons Java. De hyret arkitekten bak Borland Delphi suksessen til oppgaven. Etter det har både Java og .NET svulmet opp til vanskelig håndterbare størrelser med mye feil og med nye behov for forenkling. Microsoft tilbyr derfor open source .NET Core og satser mye på Azure skylagring.
Windows, .NET, ASP.NET, Visual C#, Visual Basic, Visual C++, XML, SqlServer og Azure.

ObjectLabs a.s, Aschehougsvei 6, 0587 Oslo. Tlf 21 39 00 06. Mail: post@objectlabs.no